De Omgevingswet

Je hoort het regelmatig om je heen gonzen: De Omgevingswet. Maar wat is het precies en wat moet je er mee?

De Omgevingswet treed in 2019 in werking en moet de huidige wetgeving vereenvoudigen en verbeteren. De Omgevingswet richt zich op aspecten als: bouwen, waterbeheer, milieu, ruimtelijke ordening, natuur  en monumentenzorg. Ook maakt de nieuwe Omgevingswet het mogelijk om de verschillende plannen in dit domein op elkaar af te stemmen. Ook is het mogelijk om duurzame projecten extra te stimuleren.

Deze nieuwe wet heeft naar verwachting de volgende veranderingen tot gevolg:

  • Samenvoegen van 26 wetten naar één wet
  • Reduceren van ongeveer 5000 wetsartikelen naar om en nabij 350
  • Reduceren van 120 AMvB’s naar 4 AMvB’s
  • Reduceren van 120 ministeriële regelingen naar 10
  • Eén duidelijke wet voor de gehele leefomgeving
  • De nieuwe wet maakt het mogelijk om lokale problemen lokaal op te lossen(beslissing- en afwegingsvrijheid)
  • Meerdere bestemmingsplannen per gemeente samenvoegen tot één omgevingsplan

Daarnaast is het van belang dat de wetgeving voor de burger eenvoudiger wordt. Men noemt dit: “De gebruiker centraal.”

“De gebruiker centraal!”

Deze wetswijziging is bijzonder complex. Het raakt bijna alle overheden. Denk hierbij aan de bevoegde gezagen: Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Dit gaat een enorme impact hebben. Hoe groot precies is nu nog niet direct in te schatten.

Er wordt zelfs gedacht dat de invoering van deze wet de grootste wetswijziging is sinds de herziening van de Grondwet in 1848. Hierin had Johan Rudolph Thorbecke (ons allen bekend!) destijds een belangrijk aandeel!

Ik ben van mening dat deze wetswijziging bijzonder veel impact gaat hebben op de diverse Overheden, maar ook op de burgers zelf. Het loont de moeite om je hier eens in te verdiepen!

Meer informatie kun je vinden op deze site van de Overheid.

You may also like...