Persoonlijke drive.

Iedereen heeft een persoonlijke drive, echter is die bij iedereen anders. Immers, iedereen heeft andere ideeën, andere ambities, andere interesses enz. Toch kunnen we hier wel grofweg een onderscheid maken in twee soorten. Even een voorbeeld:

Vroeger toen ik klein was, hielp ik mijn Opa wel eens mee in de tuin. Met een hark in de hand harkte ik wat bladeren en geschoffeld onkruid bij elkaar. Ik zei toen tegen mijn Opa: “Kijk eens Opa! Ik ben een harde werker hè! Doe ik het zo goed?”. Dit heb ik ook later nog vaak terug gehoord van mijn ouders. 

Maar er zat wel een belangrijke kern in: “Doe ik het zo goed?” Zonder dat ik het op dat moment besefte, wilde ik het goed doen. Ik wilde mijn opa helpen, dus wilde ik het juiste doen. Al van kleins af aan. Dat was en is mijn kern, mijn drive. Ik wil dingen graag goed doen. Dat is ook meteen mijn valkuil, mensen zouden daar misbruik van kunnen maken!

Later in mijn leven ging ik er automatisch vanuit dat iedereen dit zo heeft. De drive om het goed te willen doen. Gelukkig hadden veel mensen in mijn omgeving dezelfde drive, maar zeker niet iedereen. Daar had ik een harde leerschool. Ik kreeg een relatie, waarvan ik te laat in de gaten kreeg dat mijn partner deze drive niet had. Ik ging er namelijk nog steeds vanuit dat iedereen de drive heeft om het goed te willen doen. Helaas, ik stapte in mijn valkuil…

Ok, helaas, vallen en weer opstaan. Maar hoe ga je hier nu verder mee om? 

Ik heb er, op basis van mijn levensles, voor gekozen om zeer voorzichtig met mensen om te gaan die niet de drive hebben om het goed te willen doen. En eerlijk is eerlijk, dat bevalt me prima! Het valt me ook op dat ik steeds meer mensen om me heen vind die deze drive juist wel hebben! Dat voelt super!

Hoe weet je nu wie je voor je hebt? Een belangrijke indicator is ambitie. Mensen met veel ambitie willen iets bereiken. Iets bereiken voor zichzelf, voor hun omgeving, voor hun team, voor de wereld. Dat lukt alleen maar als je dingen goed wilt doen, anders gaat het niet werken. Ik weet het, ik generaliseer nu een beetje, dus schiet me niet af! Ik gebruik deze indicator voor mezelf als een soort alarmsysteem. Als het alarm af gaat is het tijd voor nader onderzoek! Uiteraard zijn er nog veel meer indicatoren, maar hier laat ik het even bij.

Onlangs realiseerde ik me dat ik dit ook doe bij het afnemen van sollicitatie gesprekken. Ik was aan het peilen of de personen die ik op gesprek had de dingen goed wilden doen. Niet alleen in hun zakelijke leven, maar ook privé. Je wilt immers personen in je organisatie die verantwoordelijkheid nemen, zaken van nature goed willen doen. Kennis is in dit geval ondergeschikt. Natuurlijk is kennis belangrijk, maar dingen die je niet weet kun je leren, je persoonlijke drive “even” aanpassen is een heel ander geval! 

Kijk eens om je heen, stel eens prikkelende vragen. Hoe zitten de mensen om je heen in elkaar? 

 

You may also like...